Yhteystiedot

 

Meilahden Autokoulu

Y-tun­nus 2192741–1

Käyntiosoite pääkoululle

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki

Asiakaspalvelu

Puh. 0207 344 660

Säh­kö­pos­tio­soi­te: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Yhtey­de­no­tot ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la.

HUOM. Kou­lul­la ei ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa, hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajo­tun­neil­la oppi­lai­den kans­sa). Täs­tä syys­tä myös kaik­ki yhtey­de­no­tot kan­nat­taa ensi­si­jai­ses­ti teh­dä säh­köi­ses­ti (säh­kö­pos­ti + yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke), näin saat var­mas­ti nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me huo­mioi­maan myös asian kii­reel­li­syy­den.

Puhe­lui­den hin­nat Cid-yri­tys­nu­me­roi­hin kiin­teäs­tä ver­kos­ta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja mat­ka­pu­he­li­mes­ta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

Meilahden Autokoulun löydät myös Facebookista ja Instagramista!

 

Ota yhteyttä

Meilahden Autokoulu (Suomen Ajoinfo Oy)

Y-tun­nus 2192741–1

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!