Yhteystiedot

 

Meilahden Autokoulu

Y‑tunnus 2192741–1

Käyntiosoite koululle

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki

Asiakaspalvelu

Puh. 0207 344 660

Säh­kö­pos­tio­soi­te: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Yhtey­de­no­tot ensi­si­jai­ses­ti säh­kö­pos­til­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la.

HUOM. Kou­lul­la ei ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa, hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajo­tun­neil­la). Täs­tä syys­tä myös kaik­ki yhtey­de­no­tot kan­nat­taa ensi­si­jai­ses­ti teh­dä säh­köi­ses­ti (säh­kö­pos­ti tai yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke), näin saat var­mas­ti nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me huo­mioi­maan myös asian kii­reel­li­syy­den.

Puhe­lui­den hin­nat Cid-yri­tys­nu­me­roi­hin kiin­teäs­tä ver­kos­ta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja mat­ka­pu­he­li­mes­ta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

Meilahden Autokoulun löydät myös Facebookista ja Instagramista!

 

Ota yhteyttä

Meilahden Autokoulu (Suomen Ajoinfo Oy)

Y‑tunnus 2192741–1

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!