Järvenpää

Teoriatunnit suoritat helposti verkkotunteina ja ajotunnit ajetaan Järvenpäässä, kotisi lähellä.

Kun olet ilmoit­tau­tunut autok­oulu­un, saat sähkö­pos­titse selkeät ohjeet kurssin aloit­tamista varten. Etä­teo­riatun­te­ja varten tarvit­set vain net­tiy­htey­den sekä tietokoneen, tabletin tai puhe­li­men.

Kurssi aloite­taan teo­riao­su­u­den suorit­tamisel­la. Verkko­tun­te­ja voit suorit­taa mil­loin vain valvomon auki­oloaikoina.

k

1. Ilmoittaudu kurssille!

k

2. Suorita teoriaosuus!

k

3. Aloita ajotunnit!

B‑Kursseja alkaa jatkuvasti, ilmoittaudu sen viikon kurssille, jolla haluat verkkotuntuen suorittamisen aloittaa. Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostitse, viestistä löydät myös tarkat ohjeet kurssin aloitusta varten.

Kun teo­riao­su­us on kokon­aisu­udessaan hoidet­tu, voidaan myös ajo­tun­nit aloit­taa. Ajo­tun­tien ajanko­hdista sovit suo­raan oman ajo-opet­ta­jasi kanssa (ole yhtey­dessä asi­akas­palvelu­umme kun ajo­tun­nit halu­at aloit­taa).

Jos sin­ul­la on jo jokin moot­to­ri­a­joneu­von ajoko­rt­ti (myön­net­ty ennen 1.7.2018), täl­löin sin­un ei tarvitse suorit­taa pakol­lista 4h teo­riao­su­ut­ta. 

Lue lisää kurssi­sivul­ta!

Ter­ve­tu­loa Autok­oulu­un!

Yhteystiedot

Puh. 0207 344 660
Sähkö­pos­tiosoite: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Yhtey­de­no­tot ensisi­jais­es­ti sähkö­pos­til­la tai yhtey­de­not­tolo­mak­keel­la –
Pyrimme vas­taa­maan viestei­hin mah­dol­lisim­man nopeasti!

Pääk­oul­ul­la ei ole päivys­tävää toimis­toa, henkilökun­ta on paikalla ain­oas­taan sovit­taes­sa (pääasi­as­sa opet­ta­jat ovat jatku­vasti ajo­tun­neil­la oppi­laiden kanssa).

Ota yhteyttä

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!