Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se vah­vis­tus­vies­tin, jos­sa on muka­na ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Teo­riao­suus suo­ri­te­taan näp­pä­räs­ti etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus aje­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (ajat ajotunneille/simulaattoriin sovi­taan erik­seen ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen).
Verk­ko­tun­nit voit suo­rit­taa mil­loin vain maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na!

(Jos pimeän­ajon olet suo­rit­ta­nut jo aiem­min, niin sil­loin sitä ei uudel­leen simu­laat­to­ris­sa tar­vit­se suo­rit­taa.)

Riskientunnistamiskoulutus (Simulaattorilla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h
  • Ajo­tun­nit 1,5h
  • Simu­laat­to­ri­tun­nit 2,5h (sis. pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va — ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 263 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Riskientunnistamiskoulutus (Autolla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h
  • Ajo­tun­nit 3h (sisäl­tää käyn­nin liuk­kaan­ajon ajo­ra­dal­la)
  • Simu­laat­to­ria­jot 1h (pimeän­ajo)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va — ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 449 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

HUOM. Jos olet jo Auto­kou­lus­sam­me B-kurs­sil­la, sil­loin sinun EI tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­seen, tämä osuus sisäl­tyy kurs­si­pa­ket­tei­hin ja se toteu­te­taan auto­maat­ti­ses­ti kurs­sin ede­tes­sä.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­siin.

Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus kor­vaa Har­joit­te­lu- sekä Syven­tä­vän vai­heen 1.7.2018 alkaen. Jos olet suo­rit­ta­nut ajo­ko­keen ennen 1.7. mut­ta et ole jat­ko­vai­hei­ta vie­lä suo­rit­ta­nut, niin sil­loin sinun tulee suo­rit­taa Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus kah­den vuo­den sisäl­lä tut­kin­non suo­rit­ta­mi­ses­ta, jot­ta ajo­lu­pa­si pysyy voi­mas­sa.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!