Opetuslupapaketit

Ilmoit­taudu kurssille

Opetuslupapaketit

Tar­joamme Ope­tuslu­palaisille erik­seen Tur­val­lisu­usk­oulu­tus­ta (EAS) sekä Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus­ta.

Jokaisen ensim­mäistä moot­to­ri­a­joneu­von ajoko­rt­tia suorit­ta­van oppi­laan, on käytävä pakolli­nen neljän tun­nin teo­ri­ak­oulu­tus tieli­iken­teen perusteista (Tur­val­lisu­usk­oulu­tus, EAS), ennen kuin oppi­laal­la on oikeus teo­ri­ako­keeseen osal­lis­tua. Riskien­tun­nistamisk­oulu­tus suorite­taan vas­ta lähempänä ajokoet­ta, koulu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­su­us sekä ajo­tun­nit. Riskien­tun­nistamisk­oulu­tuk­sen tulee olla suoritet­tuna ennen ajoko­keeseen osal­lis­tu­mista.

EAS-koulutus

(Turvallisuuskoulutus)

Kursse­ja alkaa joka viikko. Ilmoit­taudu sen viikon kurssille, jol­la halu­at verkko­teo­riatun­tien suorit­tamisen aloit­taa.

Verkko­tun­te­ja voit suorit­taa oma­l­la kurssi­sivul­lasi mil­loin vain, valvomon auki­oloaikoina:
Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22 ja Pe-La klo 8–16
(Päivän viimeinen tun­ti on aloitet­ta­va viimeistään tun­tia ennen valvomon sulkeu­tu­mista.)

EAS-KOULUTUS 45 €

 

Teo­riatun­nit 4h (pakolli­nen teo­riao­su­us)
Netreeni (teo­ri­ako­keen har­joi­tu­so­hjel­ma)

 

Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen saat sähkö­pos­titse vahvis­tusvi­estin, jos­sa on mukana ohjeet kurssin suorit­tamiseen. Teo­riao­su­us suorite­taan näp­pärästi etänä verkko­tun­teina ja ajosim­u­laat­to­rio­su­us aje­taan Meilah­den toimip­is­teessä (ajat ajotunneille/simulaattoriin sovi­taan erik­seen ilmoit­tau­tu­misen jäl­keen).

Verkko­tun­te­ja voit suorit­taa mil­loin vain, valvomon aukioloaikoina:Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16.
(Ajo­tun­te­ja oman ope­tuslu­paopet­ta­jasi kanssa täy­tyy olla suoritet­tuna vähin­tään 10–15 kap­palet­ta, ennen kurssin ajo­tun­tien suori­tus­ta.)

RISKIKOULUTUS 239 € | Simulaattorilla

 

Teo­riatun­nit 4h (verkko­tun­teina)
Ajo­tun­nit 1h (man­u­aalil­la tai automaatil­la)
Sim­u­laat­toritun­nit 3h
(sis. pimeä­na­jon sekä liukkaal­la-ajon)

RISKIKOULUTUS 449 € | Autolla

 

Teo­riatun­nit 4h (verkko­tun­teina)
Ajo­tun­nit 3h (man­u­aalil­la tai automaatil­la)
Sim­u­laat­toritun­nit 1h
(sis. pimeä­na­jon)

Riskik­oulu­tus on mah­dol­lista suorit­taa vai­h­toe­htois­es­ti myös automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la samaan hin­taan (Meilah­den toimip­is­teessä)!
Jos halu­at kurssin automaatil­la suorit­taa, niin muista ilmoit­tautues­sa kir­joit­taa tieto “automaatista” “Lisätiedot” ‑kohtaan.

Molem­mat yllä ole­vat vai­h­toe­hdot Riskien­tun­nistamisk­oulu­tuk­ses­ta (sim­u­laat­to­ril­la ja autol­la) sisältävät kaiken vaa­dit­ta­van opetuk­sen. Eli voit vali­ta paketeista kum­man vain itse halu­at (molem­mista saa täysin saman todis­tuk­sen). Koulu­tuk­ses­ta ei aiheudu mui­ta kulu­ja.

Varaamme oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­si­in.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!