Opetuslupapaketit

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

Opetuslupapaketit

Tar­joam­me Ope­tus­lu­pa­lai­sil­le erik­seen Tur­val­li­suus­kou­lu­tus­ta (EAS) sekä Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus­ta.

Auto­kou­lu muut­tui yksi­vai­hei­sek­si 1.7.2018 eli kaik­ki ope­tus tapah­tuu ennen ajo­koet­ta. Jokai­sen ensim­mäis­tä moot­to­ria­jo­neu­von ajo­kort­tia suo­rit­ta­van oppi­laan, on käy­tä­vä pakol­li­nen nel­jän tun­nin teo­ria­kou­lu­tus tie­lii­ken­teen perus­teis­ta (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus, EAS), ennen kuin oppi­laal­la on oikeus teo­ria­ko­kee­seen osal­lis­tua. Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus suo­ri­te­taan vas­ta lähem­pä­nä ajo­koet­ta, kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy teo­riao­suus sekä ajo­tun­nit. Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­sen tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta.

Turvallisuuskoulutus (EAS)

Kurs­se­ja alkaa joka viik­ko. Voit ilmoit­tau­tua sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat teo­ria­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa.

Verk­ko­tun­te­ja voi kurs­si­si­vul­la suo­rit­taa mil­loin vain maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na. (Vii­mei­nen päi­vän tun­ti on aloi­tet­ta­va vii­meis­tään klo 20.) Tun­nit jär­jes­te­tään pää­kaou­lul­la Mei­lah­des­sa myös aina lau­an­tai­sin klo 14–17. Jos haluat osal­lis­tua tun­neil­le kou­lul­la, niin ilmoit­tau­du Tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen kurs­sil­le nor­maa­lis­ti ja ilmoi­ta meil­le erik­seen, että haluat tul­la lau­an­tai­na kou­lul­le pai­kan pääl­le.

Turvallisuuskoulutus (EAS)

  • 4h teo­ri­aa (pakol­li­nen teo­riao­suus)
  • Ohjel­ma teo­ria­ko­keen har­joit­te­luun (Net­ree­ni)

KOKONAISHINTA 45 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Riskientunnistamiskoulutus

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se vah­vis­tus­vies­tin, jos­sa on muka­na ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Teo­riao­suus suo­ri­te­taan näp­pä­räs­ti etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus aje­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (ajat ajotunneille/simulaattoriin sovi­taan erik­seen ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen). Verk­ko­tun­nit voit suo­rit­taa mil­loin vain maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 14–21 väli­se­nä aika­na!

Riskientunnistamiskoulutus (Simulaattorilla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h
  • Ajo­tun­nit 1h
  • Simu­laat­to­ri­tun­nit 3h (sis. pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va. Ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 239 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Riskientunnistamiskoulutus (Autolla)

  • Teo­ria­tun­nit 4h
  • Ajo­tun­nit 3h (hin­ta sisäl­tää käyn­nin liuk­kaan­ajon ajo­ra­dal­la)
  • Simu­laat­to­ria­jot 1h (pimeän­ajo)

Hin­taan sisäl­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va. Ei mui­ta kulu­ja!

KOKONAISHINTA 449 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Ilmoittaudu Riskientunnistamiskoulutukseen NYT ja osallistu Ystävänpäivän ARVONTAAN!

Ystä­vän­päi­vän kun­niak­si ARVOM­ME 2 YSTÄ­VÄN­PÄI­VÄ­PA­KET­TIA kaik­kien hel­mi­kuun Ris­ki­kou­lu­tuk­sen kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­nei­den kes­ken! Ystä­vän­päi­vä­pa­ket­tiin sisäl­tyy 2kpl Finn­ki­non Pre­mium -lef­fa­lip­pu­ja sekä Kave­ricom­bo -herk­ku­lip­pu (sis. molem­mil­le L-koon pop­pa­rit sekä 0,5 juo­mat).
Ilmoit­tau­du siis NYT mil­le tahan­sa, hel­mi­kuus­sa alka­val­le Ris­ki­kou­lu­tuk­sen kurs­sil­le ja olet muka­na arvon­nas­sa! Arvon­ta suo­ri­te­taan 14.2. ystä­vän­päi­vä­nä (eli ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le vii­meis­tään 14.2. iltaan men­nes­sä)!

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­siin.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!