Kurssit

Tarjoamamme autokoulukurssit Uudenmaan alueella!

B‑kurssit

Teo­riat etä­nä ja ajo­tun­neil­le valit­set vain mie­lui­sen toi­mi­pis­teen koti­si lähel­tä! Help­poa!

B‑Kurssimme sisäl­tä­vät kai­ken tar­vit­ta­van perus­o­pe­tuk­sen B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)

Lue lisää

B‑kurssit Automaatilla

Auto­maat­ti­vaih­teis­tol­la varus­tet­tu­jen hen­ki­lö­au­to­jen suo­sio on lisään­ty­nyt parin vii­mei­sen vuo­den aika­na hur­jaa vauh­tia!

Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la voit suo­rit­taa kurs­sin Hel­sin­gin toi­mi­pis­tees­sä! Kat­so kurs­sien paket­ti­vaih­toeh­dot ja ilmoit­taut­du mukaan!

Lue lisää

Turvallisuuskoulutus (EAS)

Meil­lä suo­ri­tat Tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­sen hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti
– Teo­ria­tun­nit suo­ri­tat näp­pä­räs­ti etä­nä, vaik­ka koti­soh­val­ta­si!

Ilmoit­tau­du sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat teo­ria­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa.

Lue lisää

Riskikoulutus

Meil­lä suo­ri­tat Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­sen hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti
– Teo­ria­tun­nit suo­ri­tat näp­pä­räs­ti etä­nä, vaik­ka koti­soh­val­ta­si!

Muut ope­tus­tun­nit sovi­taan erik­seen. Ilmoit­tau­du sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa.

Lue lisää

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!