Kurssit

Tarjoamamme autokoulukurssit Uudenmaan alueella!

B‑kurssit

Teo­ri­at etänä ja ajo­tun­neille val­it­set vain mieluisen toimip­is­teen kotisi läheltä! Help­poa!

B‑Kurssimme sisältävät kaiken tarvit­ta­van peru­sopetuk­sen B‑luokan ajoko­rt­tia varten (kul­jet­ta­jan­tutk­in­toon pääsemiseen edel­lytet­ty min­imiope­tus)

Lue lisää

B‑kurssit Automaatilla

Automaat­ti­vai­hteis­tol­la varustet­tu­jen henkilöau­to­jen suo­sio on lisään­tynyt parin viimeisen vuo­den aikana hur­jaa vauh­tia!

Automaat­ti­vai­hteisel­la autol­la voit suorit­taa kurssin Helsin­gin toimip­is­teessä! Kat­so kurssien paket­ti­vai­h­toe­hdot ja ilmoit­taut­du mukaan!

Lue lisää

Turvallisuuskoulutus (EAS)

Meil­lä suori­tat Tur­val­lisu­usk­oulu­tuk­sen hel­posti ja edullis­es­ti
– Teo­riatun­nit suori­tat näp­pärästi etänä, vaik­ka koti­so­hval­tasi!

Ilmoit­taudu sen viikon kurssille, jol­la halu­at teo­riatun­tien suorit­tamisen aloit­taa.

Lue lisää

Riskikoulutus

Meil­lä suori­tat Riskien­tun­nistamisk­oulu­tuk­sen hel­posti ja edullis­es­ti
– Teo­riatun­nit suori­tat näp­pärästi etänä, vaik­ka koti­so­hval­tasi!

Muut ope­tus­tun­nit sovi­taan erik­seen. Ilmoit­taudu sen viikon kurssille, jol­la halu­at verkko­tun­tien suorit­tamisen aloit­taa.

Lue lisää

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!