B‑kurssit (Henkilöautokurssit)

Haluat­ko saa­da ajo­kor­tin mah­dol­li­sim­man edul­li­ses­ti ja nopeas­ti, mut­ta tur­val­li­ses­ti?
Valit­se Sinul­le par­hai­ten sopi­va kurs­si!

Kat­so toi­mi­pis­teem­me

B‑Kurssit

B‑kurssi koos­tuu kol­mes­ta osios­ta: Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus), ajo­tun­nit sekä Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus.
Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajo­si­mu­laat­to­ril­la (simu­laat­to­rit sijait­se­vat Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä).

Kurs­si alkaa teo­riao­suu­den suo­rit­ta­mi­sel­la. Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16).

Ajotunneille valitset vain mieluisan toimipisteen kotisi läheltä! Helppoa!

Toi­mi­pis­teet: Hel­sin­ki (Mei­lah­ti, Kan­nel­mä­ki ja Itä­kes­kus), Espoo (Ota­nie­mi ja Lep­pä­vaa­ra), Van­taan alue sekä Jär­ven­pää!

B‑Kursseja alkaa jat­ku­vas­ti, ilmoit­tau­du sen vii­kon B‑Kurssille, jol­la verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen haluat aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se, vies­tis­tä löy­dät tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si sekä sel­keät ohjeet kurs­sin aloit­ta­mis­ta var­ten. Ter­ve­tu­loa!

B‑Kurssimme sisältävät valmiiksi kaiken pakollisen perusopetuksen B‑luokan ajokorttia varten!

Ilmoittaudu nyt ja lunasta 3 maksutonta lisätuntia simulaattorissa!

Lisätunnit voit lunastaa kaikkiin B‑kursseihimme (pois lukien simulaattorikurssi).

B‑kurssi | Simulaattori

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 5h + ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 5h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 0,5 ajo­tun­tia sekä 3,5 simu­laat­to­ria­jo­tun­tia)
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 787 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

B‑kurssi | Mini

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 7h + ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 3h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti sekä 3 simu­laat­to­ria­jo­tun­tia)
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 929 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

B‑kurssi | Basic

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 1 ajo­tun­ti (taa­ja­ma-ajo) sekä 3 simu­laat­to­ria­jo­tun­tia (sisäl­tää maan­tie­a­jon, pimeän­ajon sekä liuk­kaal­la-ajon ajo­har­joi­tuk­sen))
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 1 049 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

B‑kurssi | Pro

 • Teo­ria­tun­nit 4h (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus EAS)
 • Ajo­tun­nit 10h
 • Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus 8h (4h teo­ri­aa, 3 ajo­tun­tia autol­la (liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan autol­la, Vihdin/Vantaan ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la) sekä 1 simu­laat­to­ria­jo­tun­ti (pimeän­ajo).
 • Tar­vit­ta­va perus­o­pe­tus B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon pää­se­mi­seen edel­ly­tet­ty mini­mio­pe­tus)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa (á 1 ker­ta)

Kokonaishinta 1 213 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le!

Kursseja alkaa jatkuvasti, ilmoittaudu sen viikon kurssille, jolla haluat teoriaosuuden aloittaa.

Lisäpalveluhinnasto (B‑Kurssilaisille):

 • Lisä­ajo­tun­tien hin­ta on 67 € / ajo­tun­ti

B‑kurssit on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä)!

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan.
Kat­so myös uusi Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40–50 €).

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly:

 • Ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­mus 35 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle)
 • Kul­jet­ta­jan­tut­kin­to­mak­sut yhteen­sä 125 € (mak­su Ajo­var­ma Oy:lle (teo­ria­koe 35e ja ajo­koe 90e))
 • Valo­ku­vat 2 pas­si­ku­vaa (ajo­lu­pa­ha­ke­muk­sen liit­teek­si)
 • Muut kulut * (Esim. Lisä­ope­tus — yksit­täi­set lisä­ajo­tun­nit tai auton käyt­tö yhtä useam­mas­sa kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­sa.)

*Ei arvioi­ta­vis­sa etu­kä­teen.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muu­tok­siin.

HUOM.

Kurs­sien paket­ti­hin­nat (kaik­ki vaih­toeh­dot!) sisäl­tä­vät kai­ken tar­vit­ta­van, kuten teo­riao­suus koko­nai­suu­des­saan (Tur­val­li­suus­kou­lu­tus) ja Ris­ki­kou­lu­tus (sisäl­täen myös liuk­kaan- sekä pimeän­ajon).
Kurs­si­hin­tam­me EIVÄT SISÄL­LÄ mitään
 yllä­tys­ku­lu­ja.

Jos sinul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ria­jo­neu­voil­la aja­mi­ses­ta, niin suo­sit­te­lem­me valit­se­maan Basic tai Pro- vaih­toeh­don, jois­sa suu­rin osa ajo­tun­neis­ta aje­taan oikeal­la autol­la.

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!