Autokoulu rahoitus ja osamaksu

Voit maksaa juuri Sinulle sopivissa osissa.

  • Et mak­sa ostok­sen yhtey­dessä mitään — lasku toimite­taan koti­isi seu­raa­vana kuukaut­e­na, jol­loin val­it­set sin­ulle parhait­en sopi­van mak­su­vai­h­toe­hdon.
  • Voit hakea tiliä hel­posti suo­raan sivuil­tamme — Klikkaa “Täytä luot­to­hake­mus tästä!”
  • Avat­tu tili on jatku­vakäyt­töi­nen ja voit hel­posti hakea hyö­dyn­tää sitä jatko-ostok­si­isi!

Hakeminen

Rahoituk­sen hakem­i­nen on help­poa ja nopeaa. Kun tiedät toivo­masi rahoi­tus­määrän, voit tehdä hake­muk­sen sähköisel­lä hake­muk­sel­la. Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank Ab Suomen sivuli­ike.

Edut

Tilil­lä on monia etu­ja. Ensim­mäi­nen lasku lähetetään vas­ta ostokuukaut­ta seu­raa­vana kuukaut­e­na (30–60 pv mak­suaikaa), jol­loin voi mak­saa koko rahoi­tus­sum­man koroit­ta ja kuluit­ta, tai vali­ta jous­ta­van osamak­sun. Val­it­sit­pa minkä tahansa mak­sua­jan, ei lop­pu­ve­lan suorit­tamis­es­ta etukä­teen veloite­ta ylimääräistä. Jos halu­at tehdä lisäos­tok­sia tilil­lä, onnis­tuu se ilman eril­listä uut­ta hake­mus­ta.

Myön­teisen päätök­sen saat­u­asi, ilmoi­ta meille asi­as­ta asi­akas­palvelu­un sähkö­pos­titse (asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi) tai jos et ole vielä kurssille ilmoit­tau­tunut, niin voit tiedon kir­joit­taa myös ilmoit­tautues­sasi “Lisätiedot” ‑kohtaan. Tarvit­semme siis erik­seen tiedon, että Autok­oulu­tili on sin­ul­la käytössä, jot­ta osaamme ottaa sen huomioon lasku­tuk­ses­sa.

Jos sin­ul­la on kysyt­tävää hake­muk­ses­ta, rahoi­tus­vai­h­toe­hdoista tai tiliehdoista, ole ystäväl­lis­es­ti yhtey­dessä Resurs Bankin asi­akas­palvelu­un, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8–18).

 

 

Kuukausierän suuruus valittavissa, alk. 40–50 euroa/kk.

Saat aina 30–60 päivää korotonta ja kulutonta maksuaikaa

Voit valita sinulle sopivan maksuvaihtoehdon tai maksaa koko summan kerralla pois

HAE RAHOITUSTA JO TÄNÄÄN | Autokoulu-tili

Täytä lomake tarkasti ja huomioi seu­raa­vat asi­at:

  • Tutus­tu tiliehtoi­hin ja mak­su­vai­h­toe­htoi­hin ennen hakemista.
  • Tark­ista, että henkilö­tun­nuk­sesi on oikein täytet­ty.
  • Tark­ista, että puhe­lin­nu­mero ja sähkö­pos­tiosoite ovat oikein.
  • Huomioi brut­to- ja net­to­tu­lo­jen ero (brut­to = ennen vero­ja, net­to = vero­jen jäl­keen).

Yleiset ehdot
Vakiomuo­toiset euroop­palaiset kulut­ta­jalu­ot­totiedot

(Jos rahoi­tus­esite tai tiliehdot eivät aukea selaimes­sasi, saatat tarvi­ta Adobe Read­erin. Voit tarvit­taes­sa asen­taa sen tästä.)

Luo­to­nan­ta­ja:
Resurs Bank AB Suomen sivuli­ike
PL 3900, FI-00002 Helsin­ki
Puhe­lin asi­akas­palvelu: 09–622 43 08
Fak­si asi­akas­palvelu: 09–622 43 59
Sähkö­posti: asiakaspalvelu@resurs.fi
Koti­sivu: www.resursbank.fi

Henkilökuntamme auttaa ja neuvoo sinua jatkuvasti kurssin edetessä, jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää mieleen autokouluun liittyen, niin olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!